صفحه كامیون در سایت شهر24
حمل و نقل با کمرشکن

تـرابـری سـنـگـیـن ابـراهـیـمـی حمل و نقل تجهیزات سنگین و ترافیکی کمرشکن 11 محور کمرشکن 7 محور ...

تاریخ آگهی:13/01/1398
فوروش کامیون سانحه دیده

کامیون مدل 1971 ماک سانحه دیده با تمام مدارک .کشنده

تاریخ آگهی:01/06/1389
تریلی 24

یک دستگاه تریلی حمل قیر چخ 24 با لاستیکهای 70% و آماده به کار .

تاریخ آگهی:01/06/1389

محور کامیون

یکدستگاه دو محور چرخ 20 رینگ 3 تیکه میلادی سالم با قیچی .

تاریخ آگهی:01/06/1389

بهترین فرصت برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات مجانی
 
جستجوی عبارات مرتبط